Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů


Od 25. května 2018 bylo přijato nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (tzv. RODO) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao svobodném pohyb těchto údajů.

Podle čl. 13 par. 1 a par. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (věstník EU L 119 ze dne 4. 5. 2016), informuji, že:


1) Správcem vašich osobních údajů je Korex International sp. z o.o. se sídlem 26-600 Radom, ul. Staromiejska 10A, Polsko.


Číslo NIP – 9482613696
Číslo KRS – 0000723790
REGON – 369738671


2) Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem provedení prodejní smlouvy (provedení objednávky) nebo za podání Vaší žádosti o opatření předcházejících uzavření kupní smlouvy. (Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016).

3) příjemcem vašich osobních údajů budou kuriéři / dopravní společnosti provádějící na žádost správce dopravní služby nezbytné pro plnění kupní smlouvy;

4) Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud je nutné provést smlouvu o prodeji a po uplynutí této doby po dobu pěti let od okamžiku omezení pohledávek správce údajů a ve vztahu k němu (počítáno od počátek roku následujícího po fiskálním roce), ve kterém došlo k omezení). (Právní základ: čl. 5 odst. 1 písm. E) nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, čl. 74 odst. 2 bod 4 a odst. 3 zákona o účetnictví z 29. 9. 1994).

5) máte právo na přístup k vašim osobním údajům a právo na opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na přenos dat a právo na jejich zpracování;

6) máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů týkajících se vás porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016;

7) zadání Vašich osobních údajů je podmínkou uzavření kupní smlouvy. Jste povinen je poskytnout a důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude neschopnost uzavřít a provést prodejní smlouvu správcem.

Máte-li jakékoli dotazy, zůstáváme vám k dispozici.

*Korex International sp. z o.o. nezodpovídá za dodací lhůty kuriérovými společnostmi. Chcete-li si objednat zásilku s konkrétním datem dodání, napište do e-mailu – od kurýra vás požádáme o cenovou nabídku pro Vaši službu.


Soubory cookie


Tyto webové stránky automaticky nezhromažďují žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookie.

Soubory cookie jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele webových stránek a jsou určeny k používání webových stránek. Soubory cookie obvykle obsahují název webu, ze kterého pocházejí, dobu ukládání na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

Subjekt, který umístí soubory cookie do koncového zařízení uživatele webových stránek a přistupuje k nim, je provozovatel webových stránek Korex international sp. z o.o. se sídlem ul. Staromiejska 10A, 26-600 Radom


Cookies se používají k:


a) vytvářet statistiky, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

b) udržování návštěvy uživatele webových stránek (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat své přihlašovací údaje a heslo na každé podstránce webových stránek;

Webové stránky používají dva základní typy souborů cookie: cookies relací a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele, dokud se odhlásí, opustí web nebo vypne software (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů souborů cookie nebo do doby, než budou uživatelem smazána.


Webové stránky používají následující typy souborů cookie:


a) „nezbytnými“ soubory cookie, které umožňují využívat služby dostupné na webových stránkách, např. autentizační soubory cookie používané pro služby vyžadující autentizaci na webových stránkách;

b) soubory cookie používané k zajištění zabezpečení, např. slouží k odhalování podvodů v oblasti autentizace na webových stránkách;

c) cookies „efficiencye“ umožňující shromažďování informací o používání stránek webových stránek;

d) „funkční“ soubory cookie, které umožňují „zapamatovat si“ nastavení vybraných uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní, např. pokud jde o jazyk nebo oblast původu uživatele, velikost písma, vzhled webových stránek apod. ;

V mnoha případech umožňuje software, který se používá pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč), aby soubory cookie byly ve výchozím nastavení uloženy v zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení cookie. Tato nastavení lze měnit zejména tak, že v nastavení webového prohlížeče zablokujete automatické zacházení s cookies nebo je informujete o každém záznamu v zařízení uživatele webových stránek. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookie naleznete v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Provozovatel webových stránek informuje, že omezení používání cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou také používat inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem webových stránek.


Vzorky Korkove