Korek ve styku s potravinami – právní aspekty

Jako zcela přírodní materiál je korek podle evropské legislativy určen pro styk s potravinami. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s naší řadou čističů korku a seznamem právních předpisů potvrzujících, že korek splňující legislativu EU je zcela bezpečný pro styk s potravinami.

https://korkovapredajna.sk/kategoria-produktu/korkova-podsta/

Všechny materiály, které přicházejí do styku s potravinami, podléhají dvěma evropským právním předpisům:
• Nařízení (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, tzv.
Rámcové nařízení nebo nařízení FCM (materiály ve styku s potravinami)

K materiálům a předmětům určeným pro styk s potravinami musí být přiloženo písemné prohlášení potvrzující, že splňují předpisy, které se na ně vztahují.

Písemné prohlášení umožňuje snadnou identifikaci materiálů, předmětů nebo výrobků vzniklých z mezikroků výroby nebo látek, pro které bylo vydáno.


• Nařízení (ES) 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro konkrétní použití
Kontakt s potravinami, také známý jako předpisy GMP (Good Manufacturing Practice).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=CS

Proto jakýkoli materiál považovaný za FCM musí vyhovovat této legislativě.

Nařízení se mimo jiné týká korku. Níže je odkaz na úplné znění předpisů:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935

Umění. 16 – Prohlášení o shodě
K materiálům a předmětům určeným pro styk s potravinami musí být přiloženo písemné prohlášení potvrzující, že splňují předpisy, které se na ně vztahují.

Písemné prohlášení usnadňuje identifikaci materiálů, předmětů nebo produktů mezikroků výroby nebo látek, pro které bylo vydáno.


• Nařízení (ES) 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro konkrétní použití
Kontakt s potravinami, také známý jako předpisy GMP (Good Manufacturing Practice).

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/2023/oj

Proto jakýkoli materiál považovaný za FCM musí vyhovovat této legislativě.

Dalšími dokumenty legislativy EU, na které odkazuje nařízení o korku, je „Prohlášení o politice pro korkové zátky a další korkové materiály a výrobky určené pro styk s potravinami“.

https://www.edqm.eu/documents/52006/326251/Policy+statement+concerning+cork+stoppers+and+other+cork+materials+and+articles+intended+to+come+into+contact+with+ potraviny +%28Verze+2+datováno+2007-09-05%29.pdf/a9a93369-d5a7-a890-9803-2223303f6678? version=1.1&t=1643300608883&download=true

A ISO dokument ISO 633: 2019, na který se výše uvedený dokument odkazuje

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:633:ed-3:v1:en


Vzorky Korkove