Korek v dopravě

Korek v dopravních prostředcích hraje klíčovou roli jako izolační opatření, snižuje hmotnost vozidla a přispěje ke snížení spotřeby energie. Slouží také jako dekorativní prvky, nap. v případě aut nebo letadel. Je dokonce klíčovým materiálem, pokud jde o bezpečnost. To je případ raket a landerů vesmírných agentur, jako je NASA.

Železniční průmysl je jedním z těch segmentů ekonomiky, kde je spotřeba energie důležitá v kontextu ekonomiky a ekologie. Použití korkových kompozitů přispívá ke snížení hmotnosti a v důsledku toho ke snížení nákladů na pohon vlaků. Pro cestující je navíc důležitý tepelný komfort a nedostatek hluku, který korkové zátky také výrazně ovlivňují. Významné jsou také vysoké parametry namáhání korkových kompozitů vyvinutých v laboratořích s ohledem na bezpečnost cestujících na železnici.


Korek v dopravních prostředcích hraje klíčovou roli jako izolační opatření, snižuje hmotnost vozidla a přispěje ke snížení spotřeby energie. Slouží také jako dekorativní prvky, nap. v případě aut nebo letadel. Je dokonce klíčovým materiálem, pokud jde o bezpečnost. To je případ raket a landerů vesmírných agentur, jako je NASA.

Za zmínku také stojí, že německá společnost Siemens je spoluautorem řešení, které umožnilo použití lehké a odolné korkové podlahy ve varšavském metru. Posledním, neméně důležitým parametrem korku je požární bezpečnost.

Posledně jmenovaný parametr byl hlavním důvodem, proč NASA již téměř půl století používá směs korku a dalších materiálů k ochraně plášťů svých raket, které musí snášet extrémní teploty při průrazu atmosférou.


V letadlech se korek používá k vytváření povrchových úprav nebo, jako ve vlacích, ke snížení hmotnosti stroje. Na jachtách je to vedle teakového dřeva nejoblíbenější řešení. Vhodný korkový kompozit je odolný proti vlhkosti a zahřívání sluncem.

V letadlech se korek používá k vytváření povrchových úprav nebo, jako ve vlacích, ke snížení hmotnosti stroje. Na jachtách je to vedle teakového dřeva nejoblíbenější řešení. Vhodný korkový kompozit je odolný proti vlhkosti a zahřívání sluncem.


Klasifikace hořlavosti korku

Díky tepelným vlastnostem korku a špatnému spalování jsou korkové duby odolnější vůči ohni než jiné stromy. Pomalé hoření korku z něj činí přirozený zpomalovač hoření a tvoří vrstvu zpomalující hoření. Při spalování se neuvolňuje žádný kouř ani toxický plyn.

Korek, stejně jako ostatní izolační výrobky, podléhá požární klasifikaci. Klasifikace požáru má dvě základní funkce:

umožňuje začlenit dané materiály do instalace potvrzením jejich požárních vlastností,
je výchozím bodem pro volbu zabezpečení
Požární klasifikace jsou vydávány příslušnými výzkumnými jednotkami pro výrobce systémů nebo produktů. Důležitou součástí každé klasifikace je popis řešení, na které se vztahuje, a oblast použití (platnost).


Díky tepelným vlastnostem korku a špatnému spalování jsou korkové duby odolnější vůči ohni než jiné stromy. Pomalé hoření korku z něj činí přirozený zpomalovač hoření a tvoří vrstvu zpomalující hoření. Při spalování se neuvolňuje žádný kouř ani toxický plyn.

Korek, stejně jako ostatní izolační výrobky, podléhá požární klasifikaci. Klasifikace požáru má dvě základní funkce:

umožňuje začlenit dané materiály do instalace potvrzením jejich požárních vlastností,
je výchozím bodem pro volbu zabezpečení
Požární klasifikace jsou vydávány příslušnými výzkumnými jednotkami pro výrobce systémů nebo produktů. Důležitou součástí každé klasifikace je popis řešení, na které se vztahuje, a oblast použití (platnost).


Třídy požární odolnosti konstrukce, zde dřevěné konstrukce, udávají schopnost plnit specifické funkce při požáru. Parametr požární odolnosti je označen písmenem “R” a číslicemi, např. 15 (to je počet minut, po kterých nosné prvky přestanou plnit svou funkci). Důležitými parametry jsou také požární těsnost „E“ (nepropustnost plamenů a plynů) a požární izolace „I“ (teplotní nepropustnost). Na základě těchto parametrů je stanovena třída požární odolnosti objektu. Požární odolnost nejčastěji určuje architekt a hasič na základě zákona.


Aplikace extraktu z korkového prášku v kosmetice

Korkový prášek jako přísada do kosmetiky?

Mezi spotřebiteli kosmetiky roste poptávka po produktech na bázi přírodních složek. Extrakt z kůry korkového dubu má velmi účinný účinek proti stárnutí a je cennou surovinou pro každodenní péči o pleť.

Korek má úžasnou schopnost neustále obnovovat svůj obal. U produktů péče o pleť to znamená zlepšenou kvalitu a hladkost pokožky. Extrakt z korkového dubu je skutečně všestranná zbraň proti stárnutí! Při pravidelném používání potvrdily vědecké výzkumy hned několik příznivých účinků!

Například: intenzivní hydratace, snížení drsnosti pokožky, posílení kožní bariéry a posílení ochranných funkcí pokožky.


Extrakty z korku obsahují zajímavé složky se specifickými vlastnostmi, jako jsou antioxidační, protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti, které mohou zlepšit účinnost kosmetických přípravků dostupných v současnosti na trhu.

Korek a jeho vedlejší produkty, jako je korkový prach, mohou být důležitým zdrojem mnoha bioaktivních sloučenin.

Tyto přírodní produkty vykazují širokou škálu relevantních vlastností, jmenovitě antioxidační, protizánětlivé, anti-agingové, uvolňující a depigmentační účinky.


Mohou být použity v různých farmaceutických a kosmetických produktech. Přípravky tohoto typu zabraňují stárnutí pleti a mají depigmentační nebo podpůrný účinek při léčbě akné a kožních zánětů.

Heterogenita chemického složení a neobvyklé vlastnosti činí z korkového prachu materiál s velkým potenciálem a významem. Recyklace a zhodnocení vedlejších produktů z korku v kosmetickém průmyslu je součástí současné perspektivy udržitelného rozvoje.

V roce 2005 si jedna z francouzských kosmetických společností patentovala nápad na kosmetiku založenou na použití korkového prášku:

https://patentimages.storage.googleapis.com/07/bb/99/77d3c278c2dcff/WO2005060930A1.pdf


Jako korkové lesy podporují druhovou ochranu

Korek se získává z kůry korkového dubu, který roste v lesích Portugalska, Španělska a celé severní Afriky. Korkové dubové lesy se mohou pochlubit také jedním z nejrozmanitějších ekosystémů mimo deštný prales Amazonky nebo Bornea se stovkami různých druhů, které jej nazývají domovem. Kromě toho se mnohá zranitelná a ohrožená zvířata endemická v lesích korkového dubu spoléhají na toto jedinečné prostředí pro přežití.

Rys iberský
Rys iberský je světově nejohroženějším druhem koček a využívá korkových lesů jako úkryt a loviště. Výzkum na začátku 21. století ukázal, že počet dospělých jedinců klesl na méně než 100, které byly rozděleny mezi dvě chovné skupiny. Navzdory snahám o ochranu, aby se zabránilo vyhynutí, rys stále čelí mnoha hrozbám, což zanechává nejistou budoucnost. Mezi tyto hrozby patří ztráta stanovišť, zmenšování zdrojů potravy, pytláctví a automobilové nehody.

Králíci jsou oblíbenou potravou rysa iberského, avšak v důsledku nemocí se populace králíků snížila, což mělo negativní vliv na populaci rysa. Nová infrastruktura, jako jsou silnice, odděluje a vytváří bariéry mezi populacemi rysů a vede k nárůstu dopravních nehod.


A konečně, pytláctví nadále ohrožuje rysa iberského, stejně jako náhodná úmrtí z pastí nastražených na jiná zvířata. Program Lynx byl založen v roce 2004 na ochranu životního prostředí rysa. Program má také ambiciózní cíl ukázat, jak mohou být místní ekonomické aktivity, jako je sklizeň korku, slučitelné s ochranou přírody.

Iberský vlk
Vlk iberský je poddruh šedého vlka pocházejícího z Pyrenejského poloostrova. Většina z 2000 dospělých vlků iberských je rozdělena do 350 smeček rozmístěných po celém severním Portugalsku a severozápadním Španělsku. Populace vlků iberských nadále roste, ale i nadále čelí řadě hrozeb včetně nezákonného lovu, ztráty kořisti a pokračující ztráty stanovišť. Lov vlků iberských je legální ve Španělsku, ale ne v Portugalsku, nicméně každý rok se vydává jen velmi málo povolení. Kvůli vzácnosti pozorování vlků a jejich prchavé povaze jsou považováni za trofeje „velké zvěře“ a mnoho lovců je ilegálně loví.

Existuje populace vlků jižních, která žila v korkových dubových lesích Sierra Morena v jižním Španělsku. Bohužel tato jižní populace čelí rostoucí izolaci, která vede k příbuzenskému křížení a křížení se psy. Tato populace je nyní považována za regionálně vyhynulou.


Barbarský jelen
Ne všechna zranitelná nebo ohrožená zvířata na tomto seznamu žijí na Pyrenejském poloostrově. Například jelen berberský je jelen původem ze severoafrického pobřeží. Jelenovi se dařilo v zalesněných oblastech Alžírska, Maroka a Tuniska, než téměř vyhynul. Jelen berberský byl do Maroka znovu zavlečen z Tuniska v 90. letech 20. století a v národním parku Tazekka je chráněná populace. Jeleni nemají žádné přirozené predátory a jsou ohroženi pokračující ztrátou stanovišť, izolovanými populacemi a pytláctvím. Urbanizace, expanze zemědělských aktivit a lesní požáry roztříštily korkové lesy v severní Africe a ovlivnily populace jelenů.

Španělský císařský orel
Nejen savci spoléhají na korkové dubové lesy pro hnízdění a lov. Ve skutečnosti jsou tyto lesy domovem více než 160 různých druhů ptáků, včetně španělského orla císařského. Díky úsilí o ochranu se španělský orel císařský zvýšil z pouhých 50 hnízdících párů v 70. letech na přibližně 485 hnízdících párů. Navzdory obnově populace orel nadále čelí řadě hrozeb, jako je ztráta kořisti a stanoviště a kolize s elektrickým vedením. Stejně jako rys iberský má orel v oblibě králíky a je také ovlivněn klesající populací králíků a pokračující ztrátou lesů v regionu. Navzdory snahám o zvýšení bezpečnosti elektrického vedení pro ptáky ve Španělsku a Portugalsku je pro španělské orly i nadále hrozbou zabití elektrickým proudem. V roce 2008 bylo ve Španělsku nalezeno 33 orlů zabitých elektrickým proudem.


Barbarští makakové
Makak barbarský je jedinečný v tom, že je jediným makakem nalezeným mimo Asii. Makak barbarský je kriticky ohrožený a jeho populace nadále klesá kvůli ztrátě přirozeného prostředí, pytláctví a nezákonnému obchodu se zvířaty v severní Africe. Odhaduje se, že v rámci nelegálního obchodu s exotickými domácími zvířaty je z Maroka ročně propašováno kolem 300 mláďat opic makaků, což brzdí růst populace tohoto druhu. Tento druh je také zemědělci považován za škůdce. Ztráta přirozeného prostředí v důsledku nelegální těžby dřeva má také zničující dopad na opice makaky, které žijí v dubových, cedrových a korkových lesích pohoří Atlas. Odklízení zanechává roztříštěné části lesa, které makaky izolují a snižují jejich šance na rozmnožení.

Makakové jsou jedinečně spojeni s lesy a spoléhají se na ně jako na úkryt a jídlo. Makakové na druhé straně podporují lesy rozšiřováním semen a kontrolou populací hmyzu. Makakové barbarští jsou vynikajícím ukazatelem zdraví a kvality lesů v pohoří Atlas. Ztráta stanovišť je trvalou hrozbou pro všechny tyto druhy. Na rozdíl od jiných dřevěných výrobků se strom při těžbě korku nemusí kácet. Místo toho se korek sklízí z korkového dubu každých 9 let v procesu šetrném ke stromům. Z tohoto důvodu je korek jednou z těch vzácných situací, kdy nákup produktu spíše povzbudí, než omezí růst stanovišť

Korek v zimní zahradě

Pokud bydlíte ve skleněném domě nebo máte druhý obývací pokoj, kde se cítíte jako venku po celý rok, měli byste přemýšlet o použití korkových parket nebo panelů v něm! Obklady do zimní zahrady by také měly dokonale ladit s její domácí atmosférou.

Dlažba do zimní zahrady nebo jiné podlahové krytiny totiž musí být nejen estetické, ale také splňovat funkční požadavky. Podlahová krytina musí odolat extrémním výkyvům teplot v zimní zahradě.


Korkové dlaždice místnost zútulní a snadno se čistí. Splňují vysoké požadavky tam, kde ne každá podlahová krytina bude fungovat. Pokud se v zimní zahradě ochladí, běžné parkety nebo laminát nebudou fungovat tak dobře jako korková podlaha.

Stopy vody mohou podlahu poškodit a nelze vyloučit poškození mrazem. Koberec do zimní zahrady není tak odolný a snadno se čistí.


PVC podlahy, protože mohou rychle klouzat, když jsou mokré. Korkové podlahy se dodávají ve formě panelů a korkových parket a pokládají se nebo lepí na podlahu. Jde o přírodní materiál, dokonale tepelně i akusticky izoluje a je šetrný k lidem alergickým na domácí prach.

Péče o korkovou podlahu je podobná jako u dřevěných podlah. Doporučuje se pravidelné pečetění voskem, aby nebyl vystaven povětrnostním vlivům


Jak nainstalovat korkovou roli na zeď

Umístění korku na zeď není obtížné. Samozřejmě to není těžké, pokud to děláme správně

https://korekprodejna.cz/kategorie/korkove-role/

Nezbytnými materiály jsou korkový váleček, stěrka nebo štětec a kontaktní lepidlo nebo lepidlo na vodní bázi.
Před nalepením uzávěru by měla být každá stěna opatřena základním nátěrem. A suché; stěna nesmí být mokrá.
Lepidlo naneste špachtlí nebo štětcem na povrch válečku a na lepenou stěnu.

Lepidlo by mělo být naneseno rovnoměrně a neměly by zde být žádné mezery, protože později může uvolněná zátka způsobit vyboulení (které lze odstranit opatrným propíchnutím bubliny a vstříknutím malého množství lepidla pod povrch injekční stříkačkou).


Povrch i stěny uzávěru musí být suché a hladké. Při lepení buďte mimořádně opatrní, protože lepidlo velmi rychle schne, proto je nutná velká přesnost. Váleček se nejlépe hodí na lepený povrch 3 osobám. 2 osoby rolují váleček a třetí osoba váleček rovnoměrně stlačí válečkem tak, aby se přilepil na zeď celou svojí plochou.

Pokud nechcete čepici připevnit přímo na zeď, abyste se nepoškodili nebo se vám to zdá jednodušší, vyrobte si ji na desku z jiného materiálu a poté ji přišroubujte na zeď.

Kontaktní lepidlo je o něco pevnější než vodní lepidlo a je vhodné pro různé stěny včetně kovových. Na druhé straně má silný zápach, který do dvou dnů zcela zmizí.


Pokud jsou v domě děti nebo alergici a povrch, na který má být uzávěr připevněn, je běžná omítka nebo železobetonová stěna, doporučuje se použít lepidlo na vodní bázi, které se váže odpařováním vody.

Oblíbeným nápadem pro lidi, kteří chtějí zkombinovat izolační, dekorativní a funkční vlastnosti korku, je pořídit si roli korku a připevnit na ni vybraný vzor 3 mm nástěnných korkových obkladů.

Díky tomuto řešení nejen zateplíme a ozdobíme stěny našeho domu, ale získáme také korkovou stěnu, na kterou si můžeme pověsit důležité věci na památku nebo ji nějakým způsobem ozdobit.

Nakonec uvádíme videoprezentaci, která krok za krokem ukazuje, jak nainstalovat korkový váleček doma.

https://www.youtube.com/watch?v=agCRW8VoWUUar.


Korek ve styku s potravinami – právní aspekty

Jako zcela přírodní materiál je korek podle evropské legislativy určen pro styk s potravinami. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s naší řadou čističů korku a seznamem právních předpisů potvrzujících, že korek splňující legislativu EU je zcela bezpečný pro styk s potravinami.

https://korkovapredajna.sk/kategoria-produktu/korkova-podsta/

Všechny materiály, které přicházejí do styku s potravinami, podléhají dvěma evropským právním předpisům:
• Nařízení (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, tzv.
Rámcové nařízení nebo nařízení FCM (materiály ve styku s potravinami)

K materiálům a předmětům určeným pro styk s potravinami musí být přiloženo písemné prohlášení potvrzující, že splňují předpisy, které se na ně vztahují.

Písemné prohlášení umožňuje snadnou identifikaci materiálů, předmětů nebo výrobků vzniklých z mezikroků výroby nebo látek, pro které bylo vydáno.


• Nařízení (ES) 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro konkrétní použití
Kontakt s potravinami, také známý jako předpisy GMP (Good Manufacturing Practice).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=CS

Proto jakýkoli materiál považovaný za FCM musí vyhovovat této legislativě.

Nařízení se mimo jiné týká korku. Níže je odkaz na úplné znění předpisů:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935

Umění. 16 – Prohlášení o shodě
K materiálům a předmětům určeným pro styk s potravinami musí být přiloženo písemné prohlášení potvrzující, že splňují předpisy, které se na ně vztahují.

Písemné prohlášení usnadňuje identifikaci materiálů, předmětů nebo produktů mezikroků výroby nebo látek, pro které bylo vydáno.


• Nařízení (ES) 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro konkrétní použití
Kontakt s potravinami, také známý jako předpisy GMP (Good Manufacturing Practice).

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/2023/oj

Proto jakýkoli materiál považovaný za FCM musí vyhovovat této legislativě.

Dalšími dokumenty legislativy EU, na které odkazuje nařízení o korku, je „Prohlášení o politice pro korkové zátky a další korkové materiály a výrobky určené pro styk s potravinami“.

https://www.edqm.eu/documents/52006/326251/Policy+statement+concerning+cork+stoppers+and+other+cork+materials+and+articles+intended+to+come+into+contact+with+ potraviny +%28Verze+2+datováno+2007-09-05%29.pdf/a9a93369-d5a7-a890-9803-2223303f6678? version=1.1&t=1643300608883&download=true

A ISO dokument ISO 633: 2019, na který se výše uvedený dokument odkazuje

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:633:ed-3:v1:en


Muzeum korku ve Španělsku

Muzeum korkové identity v San Vicente de Alcántara (přímo na hranici s Portugalskem) ukazuje výrobu, výrobu a životnost tohoto materiálu. Muzeum identity korku se nachází v San Vicente de Alcántara, a to proto, že pro obec Rayano je charakteristická výroba, zejména výroba tohoto materiálu: korkový průmysl se v této obci objevil téměř před dvěma stoletími a korek se stal klíčový prvek v jejím životě a kultuře.

Již Řekové a Římané používali korek k zakrývání amfor, „a dokonce i ve středověku v Německu se z tohoto materiálu vyráběly rakve, protože to byl dobrý konzervační prostředek,“ poznamenává Laura Brixedo, ředitelka Cork Museum of Identity, centrum, které otevřelo své dveře v roce 2008. šířit kulturu, která se točí kolem jeho výroby a zpracování.

„Nachází se zde proto, že je od poloviny 19. století hospodářskou základnou města. Dnes mnoho lidí v San Vicente pracuje v korcích a 35 továrnách registrovaných v našem okrese, což ovlivňuje naši kulturu,“ pokračuje. Brixedo zkoumá, jak se tato tradice přenesla do Katalánska – „Girony, kolébky průmyslu“ – a odtud do zbytku Pyrenejského poloostrova.


Když Katalánci pochopili, že v trojúhelníku Andalusie, Extremadura a Portugalsko je „nejlepší korek“, rozhodl se stejně jako Angličan John Robinson otevřít novou továrnu v San Vicente de Alcántara, která zaměstnávala stovky pracovníků. Bylo to v roce 1858 a jen o tři desetiletí později, s příchodem železnic, zažil tento sektor ekonomickou explozi.

V galeriích Muzea korkové tradice si můžete korek prohlédnout pod mikroskopem a ocenit jeho podlouhlé a duté buňky, dozvědět se, že suberin je látka zabraňující oxidaci vína po aplikaci korku vyrobeného z tohoto materiálu a další vědecké kuriozity .

Ale také ukázat, jak tento sektor definoval kulturu San Vicente. „Naše oblíbené festivaly se točí kolem korků. V noci 21. ledna, v předvečer našeho patrona, slavíme Los Mascarrones a navzájem se třeme páleným korkem. A na Corpus Christi vyrábíme na ulici koberce z barevných pilin, soli a korkových hoblin,“ vzpomíná žena a zdůrazňuje, že tento materiál je přítomen v každodenním životě každého domova.


“Our grandparents and great-great-grandparents used cork to make troughs they used in slaughterhouses, lunch boxes, and even castillejos, a kind of high chair for babies.” A craftsmanship that still survives in this town of Badajoz, which uses this material to create all kinds of personal memorials as to why the cork was, is and will be the main character of life in San Vicente.

In another part of Spain, while in the city of Santiseben del Puerto, there is another cork museum where we will see mainly the products of old craftsmen, cork figurines and learn more about the history of cork in this part of Spain. Below you will also find a video showing a short film promoting the museum.

https://www.youtube.com/watch?v=FLUC-AdPWEo


Korkové zátky pro zahrady ve sklenicích

V rámci další kuriozity úzce související s korkem bychom vám rádi představili tzv. skleněné zahrady, které jsou na polském trhu dlouhodobě oblíbené. Poslední takový zájem byl na Západě v 80. a 90. letech, kdy se jich ročně prodávaly statisíce. Nyní definitivně zažívají renesanci.

https://korekprodejna.cz/kategorie/korkove-zatky/

Skleněné zahrady vznikly jako prostředek k přepravě rostlin na velké vzdálenosti lodí. Ve viktoriánské době, kdy se výroba skla v průmyslovém měřítku zlevnila a zjednodušila, se pěstování rostlin ve skleněných nádobách rychle stalo extrémně módní činností. Dobrou zprávou je, že lahvové zahrady se dají relativně snadno vytvořit a nevyžadují mnoho údržby.

Pro začátek opatrně naplňte substrát zavařovací sklenice lávovým štěrkem a rovnoměrně jej rozprostřete. Držte jej šikmo a nechte štěrk klouzat po bočnici, jinak můžete sklo rozbít.


Aktivní uhlí rovnoměrně rozprostřete po lávovém štěrku, abyste zabránili plísním. Další vrstvu opatrně vyplňte zeleninovým substrátem.

Opatrně a rovnoměrně ručně zhutněte rostlinný substrát, poté prsty vykopejte 3 malé otvory (pro 2 malé rostlinky a mech). Vyjměte rostliny z květináče tak, že je zatlačíte na stranu, postavíte je dnem vzhůru a umístíte do otvorů.

Pro začátek opatrně naplňte substrát zavařovací sklenice lávovým štěrkem a rovnoměrně jej rozprostřete. Držte jej šikmo a nechte štěrk klouzat po bočnici, jinak můžete sklo rozbít.

Aktivní uhlí rovnoměrně rozprostřete po lávovém štěrku, abyste zabránili plísním. Další vrstvu opatrně vyplňte zeleninovým substrátem.


Opatrně a rovnoměrně ručně zhutněte rostlinný substrát, poté prsty vykopejte 3 malé otvory (pro 2 malé rostlinky a mech). Vyjměte rostliny z květináče tak, že je zatlačíte na stranu, postavíte je dnem vzhůru a umístíte do otvorů.

Zatlačte opatrně, ale pevně ze všech stran. Nejvyšší rostlinu umístěte na konec, co nejvíce doprostřed, aby ve sklenici bylo dost místa na ruce.

Po zasazení menší rostliny a mechu na vnější stěny se uprostřed vykope díra a tam se umístí nejvyšší rostlina. Poté pomocí prstů rozklepejte rostlinné médium na okraji sklenice.

Opatrně umístěte ozdobný kámen na volnou plochu a lehce přitlačte. Pro rovnoměrné rozložení ve sklenici by mini rostlina, mech a dekorativní kámen měly tvořit trojúhelník kolem středové rostliny.


Když dáte zeminu, pořádně zalijete a opatříte korkem navrchu, sklenice si vytvoří vlastní mikroklima.

Funguje tak, že se vlhkost recykluje přes nádobu, která se odpaří a narazí na skleněné pouzdro, poté, jak se ochladí, voda klesne zpět do půdy a dokončí cyklus.

I když budete chtít svou skleněnou zahradu vystavit, abyste více ocenili její krásu, ujistěte se, že je vystavena přímému slunečnímu záření, protože sklo akumuluje teplo.

Když dáte zeminu, pořádně zalijete a opatříte korkem navrchu, sklenice si vytvoří vlastní mikroklima. Funguje tak, že se vlhkost recykluje přes nádobu, která se odpaří a narazí na skleněné pouzdro, poté, jak se ochladí, voda klesne zpět do půdy a dokončí cyklus.

I když budete chtít svou skleněnou zahradu vystavit, abyste více ocenili její krásu, ujistěte se, že je vystavena přímému slunečnímu záření, protože sklo akumuluje teplo.

Korkové desky – použití ve stavebnictví i v domácnosti

Největším producentem korku je Evropská unie (přes 80 %). Nejběžnější je v zemích západního Středomoří, z nichž Portugalsko vyniká nejvíce (přes 50 %) jako největší světový producent a zpracovatel.

Korkové stromy jsou mimořádně dobře přizpůsobeny klimatu jižní Evropy a severní Afriky, zabraňují vyčerpání půdy a emisím velkého množství oxidu uhličitého. Jsou také domovem mnoha unikátních rostlinných a živočišných druhů. Má průměrnou hustotu asi 200 kg/m3 a nízkou tepelnou vodivost.

Námi nabízené korkové desky se používají mimo jiné jako tepelné izolace podlah a stěn, v obuvnickém průmyslu jako podrážky bot, jako korkové desky nebo v modelářství.

https://korekprodejna.cz/kategorie/korkove-desky/


Chrání nebo omezují kondenzaci vlhkosti na povrchu stěn a stropů. V oblasti akustiky se zabýváme tzv. akustickou korekcí akustickou absorpcí a zkrácením doby dozvuku (snížení ozvěny) v určitých prostředích a také snížením zvuku nárazem (bubny).
V antivibrační oblasti, kde se používají hustší a silnější desky, se používají speciálně jako tlumiče vibrací na podpěrách strojů, aby se snížil přenos pracovních vibrací na konstrukce, na kterých jsou založeny, totéž se provádí s izolace základů.

Korkové desky mají také funkční a dekorativní funkci v každodenním životě. Kromě nástěnek v domácí kanceláři a škole se velmi často používá celá stěna jako stěna pro připnutí důležitých informací.


Nejčastěji lze takové řešení pozorovat v kanceláři velkých společností, kde je důležitá dobrá organizace práce a na mnoho věcí je třeba pamatovat. Toto řešení si však získává stále větší oblibu i v dětských pokojích a v domácích pracovnách dospělých, kteří pracují na dálku.

Korkové desky jsou často materiálem používaným k pokrytí různých částí nábytku. Tenkou vrstvou korku lze pokrýt desku stolu, posuvné dveře šatní skříně, vnitřek šuplíku nebo čela skříněk či komod. Prvkem ekologických stolů bývá také korková deska ze silné korkové desky, jejíž výhodou je například tlumený zvuk padajících předmětů, příborů nebo přirozená odolnost korku proti vlhkosti a skvrnám od různých tekutin.


Vzorky Korkove